Nieuwsbrief 21-05-2021

 

         

               Tel.: 014/54 82 90

    De springplank

    21 mei 2021

    nr. 9/2021

 

NIEUWSBRIEF 

voor kinderen en ouders

 

Nieuws uit de kleuterschool

 

Thema’s die aan bod komen

 

Week van 24-5 tot 28-5

K1A+B

Mijn fiets en ik (vervolg)

K3A+B+C+D

Hoog in de lucht (vervolg)

Week van 31-5 tot 4-6

K1A+B

Mijn papa en ik!

K3A+B+C+D

Olympische Spelen

 

K1A + K1B

Op vrijdag 28 mei mag uw kleuter zijn/haar fietshelm meebrengen. Naam voorzien aub.

 

Wist-je-dat…

 

...we vanaf deze week allemaal met de bus gaan zwemmen (lagere school). Vermits er geen klasgroepen gemengd worden, kan dit opnieuw coronaproof volgens de huidige regelgeving.

 

...er de volgende anderhalve maand nog wel wat op het programma staat ALS, en jullie weten nu waarschijnlijk al wat ik zal zeggen, corona het toelaat:

 • Op 4 juni is het laatste kijkmoment voor kindjes die instappen bij onze jongste kleuters op 1 september. Uiteraard wordt dit heel coronaproof georganiseerd na de schooluren op de speelplaats.

 • Op 14 juni start de toetsenreeks voor de lagere school. U zal hiervan concreet op de hoogte gebracht worden door de klasleerkrachten.

 • Op 16 juni vindt de eerste schoolraad plaats met de nieuwe leden. Deze geledingen vanuit de ouderraad, de school en de plaatselijke gemeenschap zullen mee uw belangen behartigen tijdens de volgende 4 schooljaren. Voor de ouders zijn dat: Jan Tiri, Esther Hulsegge en Katrien Goyvaerts. Vanuit de school worden juf Ellen, juf Kathleen en juf Hilde afgevaardigd. De plaatselijke gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Peter Van de Cruys, Els Laenen en Toon Vanlessen. Deze groep van mensen komt 4 keer per schooljaar samen om zaken te bespreken die de ouders en de school aangaan.

 • Op 21 juni zit meester Kurt een laatste keer samen dit schooljaar met de voorzitter van de ouderraad, Jan Tiri. Deze maandelijkse overlegmomenten zorgen er voor dat we als school en als ouders goed blijven luisteren naar elkaar.

 • De laatste week: 

  • 28 juni: Afscheid klas 6, netbalwedstrijd tussen de kinderen van klas 6 en de meesters en juffen, proclamatie klas 6 (de juiste vorm is nog niet bepaald, dat hangt van de regelgeving omtrent corona op dat moment af… we hakken binnenkort de knoop door!).

  • 29 juni: Zoals onze leerkrachten van de lagere school dat zo mooi noemden: “Onze bratsdag”: die dag (en laat ons hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn) gaat iedere klas van de lagere school in zijn bubbel iets leuk doen buiten de school.

  • 30 juni: overzetmoment (kennismaking met de nieuwe juf of meester), afscheid oudste kleuters die de overgang maken naar het eerste leerjaar (ook hier wachten we nog even af wat de regelgeving ons zal zeggen), start vakantie (kleuterschool: 11.45 uur, lagere school 11.55 uur).

Data om te noteren

 • maandag 24 mei 2021        Pinkstermaandag: geen school

 • vrijdag 28 mei 2021        Zwemmen 2/4/6

 • vrijdag 4 juni 2021        Zwemmen 1/3/5

 • vrijdag 4 juni 2021        Nieuwsbrief

 • vrijdag 4 juni 2021        Zichttest kleuters (CLB)

 

Namens het schoolteam

… deze nieuwsbrief en activiteiten later in het schooljaar zijn te lezen op www.springplank.be en op de app van Parentcom.
Cookie instellingen