Verslag ouderraad 19/01/2021

AANWEZIG: 

Ouders: Katrien Goyvaerts, Esther Hulsegge, Tinne Jacobs, Sofie Robben, Jan Tiri, Caro Van de Poel

AFWEZIG: /

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Overlopen.

Decretale ouderraad 

 • Huishoudelijk reglement bestaat al en moet worden nagekeken door alle bestuursleden en worden goedgekeurd
 • Communicatie
 • Google drive voor bestuursleden
 • Publieke activiteiten/nieuwtjes kondigen we aan via Facebook
 • Website/app: praktische zaken

Sponsors 2020-2021

 • Persoonlijke brief wordt verstuurd naar bestaande en nieuwe sponsors met onze agenda punten wat we dit jaar hebben aan uitgaven en waar zij eventueel een bijdrage willen/kunnen leveren.
 • Foto van ouderraad voor een persoonlijkere toets
 • Vrije gift
 • Sponsors die niet sponsoren met een bedrag maar met producten?
 • Lijst met sponsors doorgeven aan werkgroep i.v.m. ontbijt.
 • Lijst wordt verder aangevuld waar nodig

Verkeersveiligheid

 • Parking parochie
 • Geen bezwaar tegen belijning/bebording voor rijrichting.
 • Proefopstelling parkeren en visueel plan maken.
 • Fietsenrekken van parochie verplaatsen? Dropzone voor fietsers
 • Suggestie fietsers langs kinderclubpoort?
 • Enquête: ontbrekende suggesties en communicatie naar gemeente 
 • Ouderraad als contact
 • Zebrapad Jaak Lemmenslaan
 • Enkelrichting parking (bebording/nadar)
 • Schoolstraat ter hoogte van het zebrapad
 • Voorstel ouderraad
 • Fietsstraat
 • Volledige schoolstraat
Budget

Voor volgende vergadering

muziekinstallatie 

Voor volgende vergadering

Beveiliging?

Opmerkingen/vragen ouders

 • Hoe nieuwe leden aanmoedigen?
 • Weggeefkast/kledingschenking/spelletjes (bestaande organisatie contacteren?)

Volgende vergadering:

Dinsdag 23 februari 2021 om 20u (Katrien) (locatie in functie van coronamaatregelen)


 
Cookie instellingen