Verslag ouderraad 21/12/2021

AANWEZIG:

Ouders: Katrien Goyvaerts, Esther Hulsegge, Tinne Jacobs, Sofie Robben, Jan Tiri, Caro Van de Poel

AFWEZIG:/

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Geen 

Verkeersveiligheid

 • I.v.m. wegneembare bv paaltjes en ketting (navragen bij gemeente) wordt opgevolgd door Kurt en Jan.

Denk en doe ouders folder

 • Oproep in Parentapp/ Oproepfolder (onder voorbehoud door corona).
Actiepunten tegen januari:
Caro gaat een tekstje voorzien om al (groot)ouders op te roepen die interesse hebben voor volgende activiteiten.
Save the date
 • Filmavond 19 februari: helpende handen op de avond zelf zoeken (onder voorbehoud)
 • Kledinginzameling 14 maart tot 23 maart.  2 maanden voordien voorbereiden met aanvullende mini vergadering.
Aanvullend wordt er een google formulier rondgestuurd om de algemene gegevens te verzamelen.

Acties

 • Kledinginzameling Tijdens volgende vergadering verder uitwerken van de uitbreiding.
 • Keuze uit een gezin/verrassingspakket vanaf mei. Afhalen einde van het schooljaar.
 • Wafel/koekjesverkoop blijft bij ouderraad met eventuele samenwerking deur aan deur met school.
 •  Leerlingen gaan op pad van deur tot deur met bestelformulier
 •  Klasoudsten krijgen via school ook een bestelformulier
 • Pakketten met lokale producten 
 • Overlevingspakket 
 • Ontbijtpakket in 3 versies
 • Gezinspakket 
 • Dit schooljaar verder uitzoeken, uitwerken en bekijken of dit haalbaar is.

Activiteiten/ jaarplanning

 • Filmavond 19 februari (Corona?)
 • Herfst- of lentebar voor ouders.
 • Leerlingenraad wordt betrokken bij de keuze van films.
 • Escape school
 • Try out voor leerkrachten voorjaar dit schooljaar. Vast inplannen voor gezinnen tijdens najaar volgend schooljaar (kan perfect ik coronabubbels).
 • Activiteit van 5 min in een klas 
 • 60 minuten in totaliteit 
 • Verder uitwerken in een volgende werkvergadering
 • Springplankjogging (Corona?)
 • Ouderraad helpt school een handje 

agendapunten

 • Kledinginzameling verder bespreken in volgende vergadering
 • Begin januari eerste oproep voor denk/doe ouders.

Varia

 • Sponsors verder bedanken via Facebook.

Volgende vergadering:

Dinsdag 18 januari teambuilding vergadering 19u30
Cookie instellingen