Nieuwsbrief NOVEMBER 2021

Nieuwsbrief nr. 13/2021

 

 

Thema’s kleuterschool 

K1

 

08-11 tot 19-11   Ik heb een oma en een opa.

22-11 tot 26-11   Met een boekje in een hoekje.

29-11 tot 03-12   Sint en Piet.


 

 

K3

08-11 - 19-11   ‘t Is plezant in Sprookjesland.

22-11 - 26-11   Voorleesweek / Sinterklaas

29-11 - 03-12   Sint is jarig!

 

Extra nieuws:

Koala gespot in onze school!                                  

Ook wij doen mee aan de taalscreening ‘Koala’ waarvan jullie misschien al gehoord hebben! Dit instrument meet de taalvaardigheid bij onze 5-jarige kleuters. Meester Thomas is al vol in de weer met de afname van deze testen. Dit is geen toets om te kijken of je bengel naar het eerste leerjaar kan gaan. Neen, deze screening helpt ons om een beter zicht te krijgen van de taalvaardigheid van onze 5-jarigen, zodat we hen nog beter kunnen ondersteunen. Dit zal op een oudercontact in de week van 29 november met jullie besproken worden.    

Meebrengen:

Op maandag 22 november mogen de kleuters hun lievelingsboek meebrengen. Zeker naam voorzien! Het boek blijft een hele week in de klas.                                     

 

Belangrijke data

30-10 tot 07-11 Herfstvakantie

09-11 Typles

10-11 Pedagogische studiedag

           (geen les)

11-11 Wapenstilstand

           (geen school)

12-11 Lokale verlofdag

15-11 Week van facultatieve

           oudercontacten lagere

           school

17-11 Schoolraad

19-11 Zwemmen 2/3/6

19-11 Wafelverkoop in Zoerle

           (aan de deur)

22-11 Start voorleesweek

24-11 Pyjamalezen (18.30 uur)

26-11 Nieuwsbrief 

26-11 Zwemmen 1/4/5

29-11 Week van oudercontacten

            5-jarige kleuters

 

Extra nieuws

Helm op fluo top

Helm Op Fluo Top is er weer! De actie loopt tussen de herfst- en de krokusvakantie, van 8 november 2021 tot en met 25 februari 2022. Hoofddoel is om leerlingen aan te moedigen ook tijdens de donkere of koude dagen te voet of met de fiets naar school te komen. En dat op een veilige manier uiteraard! Wie ’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Ook een fietshelm levert een sticker op.

Leerlingen die 21 stickers verzameld hebben, kunnen deelnemen aan de individuele wedstrijd en zo kans maken op extra prijzen.

Al onze kinderen (van de jongste kleuters tot en met klas 4) krijgen een gratis fluohesje mee naar huis. Dit mag je gewoon houden!

 

Ons Jaarthema

November : Dapper Duupje
Deze maand gaan we ons eens extra inzetten om dapper te zijn. Iets doen waarvan we anders zouden denken, dat durf ik niet, hoor! Of iemand anders helpen om dapper te zijn. Ook nee durven zeggen en voor jezelf opkomen kan heel dapper zijn. Via activiteiten in de klas leren de kinderen wat dapper zijn kan betekenen en hoe ze Duupjes          kunnen verdienen.


 

Verkeerssituatie aan de achterpoort

Proefperiode herfstvakantie - kerstvakantie.

In bijlage bij deze nieuwsbrief zien jullie wat we als volgende stap zullen zetten in het veiliger maken van de verkeerssituatie voor onze kids.

Ook is het overzicht van jullie antwoorden toegevoegd.

 

Aanpassingen corona na de herfstvakantie

Aanpassingen:

Vanaf de week van 8 november worden de corona-afspraken in het onderwijs weer wat verstrengd. 

Dit zal er veranderen voor onze Springplank:

- Kinderen van klas 5 en 6 dragen in de klas een mondmasker (de hele dag).

- Op de speelplaats mogen zij hun mondmasker af doen.

- De leerkrachten van de school zullen bij het rondwandelen ook opnieuw een masker dragen. Bij het lesgeven, wanneer ze voldoende afstand kunnen bewaren, doen ze dat masker af. Het is zoooo belangrijk dat kinderen het volledige gezicht van hun meester of juf kunnen zien.

- Oudercontacten zullen weer zo veel als mogelijk online plaatsvinden. Enkel als het écht niet anders kan, zullen ze fysiek plaatsvinden, met inachtneming van het dragen van een mondmasker.

- We beperken algemeen gezien zo veel als mogelijk fysieke aanwezigheid van externe personen in de school.

- Wanneer je als (kleuter)ouder je kind aan de binnenpoort afzet OF wanneer je als kleuterouder je kind op de speelplaats ophaalt, dan is een mondmasker verplicht.

- We blijven goed ventileren. Dat wil dan ook zeggen dat we vragen om als ouder er rekening mee te houden dat uw kind voldoende warm aangekleed is in de donkere en koudere maanden die er zitten aan te komen.

 

Nieuwe rapporten in de lagere school

Amai, niet makkelijk zo een nieuw rapport. Maar onze juffen in de lagere school hebben dat na veel zwoegen en zweten toch maar mooi voor elkaar gekregen! En het resultaat mag er zijn.

Nu vrijdag krijgen jullie dat nieuwe rapport mee. Lees zeker vooraf het woordje bij het begin van het rapport, zodat jullie goed begrijpen wat alles betekent.

 

Namens het springplankteam

Deze nieuwsbrief en activiteiten later in het schooljaar zijn te lezen op www.spingplank.be en op de app.

      … een WARME school …     

Cookie instellingen