Schoolvisie

Visie

Wat is precies een visie? Want laat ons eerlijk zijn: in het onderwijs kunnen we nogal wat termen uit onze hoge hoed toveren. Wel, een visie wil in mensentaal zeggen: Waar willen wij in de toekomst naar toe? Wat vinden wij belangrijk als school?

 

Waar staan wij voor als school?

 

HOOFD / HART / HANDEN                   

We vinden het niet enkel belangrijk dat kinderen leren dat 1 + 1 gelijk is aan 2 of dat man rijmt op pan, maar we willen als school uitdragen dat wij het gehele kind belangrijk vinden, met alle talenten, maar ook met eventuele zwakkere punten. We willen dat een kind zich ontwikkelt tot een totale persoon. En daarvoor zijn die woorden ‘hart’ en ‘handen’ dan ook zeker zo belangrijk. We willen dat kinderen gedurende de jaren dat ze hier op school zitten, opgroeien tot mensen die leren hoe de wereld in elkaar zit. We willen ze leren dat het belangrijk is om er te zijn voor elkaar, dat het belangrijk is om te zorgen voor elkaar, dat het belangrijk is om te zien dat iederéén belangrijk is. We nemen hen mee op dat stukje levensweg dat ze hier samen met ons bewandelen. Bovendien vinden we het ook belangrijk dat kinderen experimenteren, dingen doen, handelingen maken. Want laat ons een kat een kat noemen: niet iedereen is even sterk met dat woordje ‘hoofd’. Gelukkig maar, want ook niet iedereen is even sterk met dat woordje ‘handen’. Hoe saai en eentonig zou onze grote wereld anders zijn?

 

GROEIEN NAAR ZELFSTANDIGHEID

We willen kinderen leren groeien naar sterke persoontjes die hun plaats in de grote wereld kunnen opeisen. Dat doen we door een sterk project van leren leren dat doorheen de hele basisschool loopt, een project dat niet enkel leren van kennis betreft, maar ook het leren van hoe met elkaar om te gaan, van hoe zelf op een goede manier je plekje in de samenleving te vinden. We werken daarvoor met heel veel verschillende werkvormen tijdens alle momenten van de klasdag, waardoor kinderen elkaar, maar ook zichzelf beter en beter leren kennen.

 

GEVOELIGHEID VOOR (CHRISTELIJKE) WAARDEN

Waarden als tact, eerbied, respect, beleefdheid en verdraagzaamheid dragen we als school hoog in het vaandel en die waarden willen we graag meegeven. We willen hen leren dat onze grote wereld bestaat uit heel wat verschillende visies, groeperingen, verwachtingen, geloofsovertuigingen. Kinderen dit leren, doen we door heel vaak in gesprek te gaan met hen, door groepsopdrachten te doen en door meermaals klasoverschrijdende opdrachten te volbrengen. Kinderen leren zo op allerlei manieren hoe ze op een juiste manier andere kinderen en volwassenen moeten behandelen. In rapportcommentaren zal er regelmatig teruggekomen worden op bepaalde zaken die de leerkrachten opgevallen zijn, zowel in positieve zin als in de zin van: “Dit is nog een werkpuntje voor jou.” We proberen de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun zoektocht naar ‘een goed persoon zijn voor anderen’.

 

MEER ZIJN DAN EEN SOM VAN INDIVIDUEN

We zijn op school samen met een heel aantal kinderen en met een heel aantal volwassenen. Elk van deze personen heeft zijn of haar eigen levensverhaal, eigen persoonlijkheid en eigen karakter. Graag willen we als school dan ook inzetten op het positief inzetten van al deze zaken. We willen inzetten op de talenten van kinderen door hen te laten ‘shinen’ in wat ze goed kunnen, door hen positief te bemoedigen, door zaken die ze goed kunnen in de kijker te zetten. Kinderen leren daardoor ook anderen te waarderen in wat ze kunnen en mekaar op een andere manier kennen. En al deze individuele talenten maken een klasgroep en een school tot meer dan een som van individuutjes: zo worden we allemaal samen een hechte groep, een cocon waarin we samen veel tijd doorbrengen en leren van en met elkaar.

 

GEDRAGEN VERANTWOORDELIJKHEID

We willen als school samen de verantwoordelijkheid dragen over wie we zijn en wat we doen. Zo hebben we een goed werkende leerlingenraad met 3 vertegenwoordigers uit klas 4, 3 vertegenwoordigers uit klas 5 en 3 vertegenwoordigers uit klas 6. Deze kinderen worden democratisch verkozen door alle kinderen van de lagere school en ze komen geregeld samen en overleggen over zaken die de klassen vanuit klasgesprekken in een balletjesboom stoppen. Deze voorstellen worden dan vanuit de leerlingenraad aan de juiste personen voorgelegd en wanneer ze een antwoord hebben wordt dit op de maandopening aan alle kinderen van de lagere school teruggekoppeld. Bovendien zetten ze ook projecten op poten zoals een actie voor de Warmste Week. 

Ook kan onze school rekenen op een gedreven ouderraad. Zij organiseren acties ten voordele van de school en van de kinderen. Maandelijks zit de voorzitter van de ouderraad samen met de directeur van de school om zaken te bespreken die leven op onze school en waaraan we dan samen willen werken. Drie mensen van deze ouderraad hebben bovendien een zitje in de schoolraad. Deze schoolraad, waarin vertegenwoordigers zetelen van de school, van de ouderraad en van de lokale gemeenschap, komen 4 keer per jaar samen.

Samen met alle andere ouders, leerkrachten en kinderen willen we van deze school een warme school maken, waarvoor iedereen een stukje verantwoordelijkheid draagt en waar we communicatie met elkaar zeer belangrijk vinden.

 

SCHOOL IN BEWEGING

Net zoals de maatschappij evolueert, doet ook onze school dat. We bepalen telkens voor 5 schooljaren op voorhand waar we naartoe willen en filteren er jaarlijks een actieplan uit. Aan dat actieplan hangen we dan uiteraard concrete acties die we uitrollen tijdens personeelsvergaderingen, studiedagen, maandopeningen en in het dagdagelijkse schoolleven. Lezen en leesbeleving, verkeersveiligheid en wereldburgerschap zijn enkele zaken die we bijzonder belangrijk vinden. Bovendien kan de titel ‘school in beweging’ ook letterlijk genomen worden, want met acties als de one mile a day, de Springplankjogging en diverse buitenschoolse sportactiviteiten zetten we ook in op een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 

Communicatie

Communicatie vinden we essentieel. Ouders worden op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de school en binnen de ouderraad door de App van Parentcom en via de schoolwebsite. Daarop staat ook vermeld hoe ze de leerkrachten, het secretariaat, de directie en de ouderraad kunnen bereiken. We houden er ons als school aan om kort op de bal te spelen en een open communicatie naar en met de ouders te voeren. We verwachten van de ouders om bij problemen, maar ook met leuke boodschappen, meteen open kaart te spelen en de school op de hoogte te brengen. Het welzijn van de kinderen, maar ook van het gezin, zijn top-prioriteiten.

 

Praktische afspraken

Indien u de school of de ouderraad wil bereiken, dan kan u daarvan de gegevens vinden op onze schoolwebsite en op de App. We vragen om de privétijd van de leerkrachten zoveel mogelijk te respecteren en enkel wanneer het echt noodzakelijk is contact met hen op te nemen. Tijdens de schooluren kan u ook steeds het secretariaat of de directie contacteren.

 
Cookie instellingen