Verslag ouderraad 23/05/2023

AANWEZIG:

Ouders: Katrien Goyvaerts, Tinne Jacobs, Jan Tiri, Sofie Robben, Esther Hulsegge

Afwezig: Sharon Van Hout-Ching, Caro Van de Poel

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Is overlopen.

Jaarplanning

Activiteiten en acties

 • Speelplaats
 • 16 mei kwam Elke van MOS langs voor verdere begeleiding en volgende zaken werden besproken:
 • Hoe kunnen we de klassen, ouders en werkgroepen betrekken?
 • Bekomen van een definitief ontwerp.
 • Risico-analyse 🡪 Speelaanleidingen: hiervoor is geen keuring nodig -> nagaan wat kan. Er moet sowieso wel een risico-analyse opgemaakt worden.
 • Jaarlijks onderhoud: hoe?
 • Educatief: hoe inpassen binnen lestijdenpakket?
 • Concreet: hoe nu verder?
 • Dinsdag 05-09 (namiddag): samenkomst werkgroep met Elke (MOS) ter voorbereiding van pedagogische studiedag (13 uur).
 • Kraanman van Westerlo kan speelplaats al ontharden begin juli -> we laten hier gewoon ‘onkruid’ op groeien en maken er eind augustus paadjes in -> kinderen kunnen dit blijven gebruiken. Hoe we concreet verder gaan, hangt deels af van ped.studiedag van 13 september -> kan de OR hier ook aanwezig zijn?
 • Einde schooljaar
 • Frisco’s, raketijsjes en potjes roomijs voor de kleuters.
 • Woensdag 28 juni. Wie kan? Tinne, Sofie
 • Wanneer ijsjes bestellen bij Colruyt? Zie aantallen op de lijsten. Tinne
 • Schoolfeest evaluatie
 • Schoolfeest was geslaagd!
 • Meer inclusiviteit naar alle kinderen toe op vlak van spelletjes. Enkele speelzones die gratis zijn -> sommige kinderen vielen uit de boot.
 • Doen we cocktails en mocktails volgend jaar of niet? Opbrengst was €439.
 • Via onze stand en maquette hebben we enkele geïnteresseerde ouders en sponsors/netwerkers kunnen bereiken. 
 • Varia
 • Extra acties en ideetjes 
 • Volgende vergadering:
 • Dinsdag 27 juni 20u(hapje tapje Sofie )
Cookie instellingen