Verslag ouderraad 25/10/2022

 
 

AANWEZIG:

Ouders: Katrien Goyvaerts, Esther Hulsegge, Tinne Jacobs, Jan Tiri, Caro Van de Poel, Sofie Robben, Sharon Van Hout-Ching

Afwezig:/

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Is overlopen.

Nieuwe leden

Welkom aan onze nieuwe versterking Sharon mama van Laela uit 5A en Jade en Lina uit 4A.

Jaarplanning

Acties en opbrengsten

 • Afsprakennota opbrengstactiviteiten ouderraad 
 • In het begin van het schooljaar zorgen we voor een goede communicatie tussen ouderraad en werkgroep opbrengsten van de school. We verstaan hieronder wat de ouderraad allemaal organiseert van opbrengsten en wat de school nodig heeft aan investeringen en waar de ouderraad een steentje aan zal bijdragen. Op deze manier werken we aan een transparante weergave naar leerlingen en ouders toe. 
 • Wafelverkoop 
 • Alle wafeltjes zijn netjes afgehaald. 
 • In overleg met de werkgroep opbrengsten hebben we besloten dat dit schooljaar de opbrengst van de wafelverkoop naar een activiteit voor alle schoolkinderen van zowel lager- als kleuteronderwijs zal gaan.
 • Dit schooljaar doen we een evaluatie van alle smaken en het product zelf.
 • Kledinginzameling
 • De kleding is opgehaald en wij wachten nog op het exacte gewicht en het verzamelde bedrag. 
 • Nieuwe data voor volgende inzameling is vanaf 7 februari 2023 tot 15 februari 2023.
 • Voor een eventuele samenwerking met het geefplein volgt nog verdere info.
 • Speelplaats
 • Wij hebben al toffe ideeën en plannetjes in ontvangst genomen. Alle aspecten worden samen bekeken met de betrokken instanties en de veiligheidscoördinator. Voor een definitief plan moeten we nog op enkele zaken wachten, waaronder de goedkeuring van de brandweer. Van zodra er witte rook is zal dit worden aangekondigd. Daarna kan er een subsidie dossier worden aangemaakt en ingediend. Dit moet gebeuren voor 1 december. Binnen de koepel van de school zullen wij informeren naar andere scholen uit Westerlo die ook ontharden en hun ingediende dossiers.
 • Binnen de ouderraad wordt een werkgroep opgericht om het project ontharding correct op te volgen.
 • Dankzij enthousiaste (groot)ouders en/of sympathisanten hebben we met de 1001 bomen actie van het IOK een prachtig aantal bomen verzameld. Deze zijn besteld en gaat de ouderraad op 19 november afhalen.
 • Op welke manieren kunnen we nog extra opbrengsten of materialen binnenhalen? Via Crowdfunding? Via Sponsors? Grote acties? Alle leden zoeken informatie die zal worden voorgelegd tijdens volgende vergadering.

Activiteiten

 • Filmavond
 • Datum in februari?
 • Voorjaarsbar met hapje en/of drankje voor de wachtende? 
 • Leerkrachten en ouderraad houden toezicht in klassen.
 • Escape school
 • De leerkrachten hebben al een voorproefje gekregen van wat een escape school zal inhouden. De reacties waren zeer positief.
 • Mogelijke data 22 of 29 April? 
 • Verdere info zal nog volgen.

Verkeersveiligheid

 • Circulatieplan
 • Gemeente en zaalcomité bedanken.
 • School deed een oproep via de nieuwsbrief i.v.m. de linten. Ouders mogen tijdens het schooleinde de linten sluiten als deze per vergissing nog niet zijn geplaatst. Alles voor een veilige verkeerssituatie.

VCOV

 • Interessante informatie over scholen en ouderraad 
 • Iedereen heeft een link gekregen om zich te registreren.

Varia

 • Acties tijdens warmste week.
 • Wat houdt Tekenfund in?
 • Planning en activiteiten tijdens het Pyjamalezen.

Volgende vergadering

 • Dinsdag 29 november 20u
Cookie instellingen