Verslag ouderraad 26/03/2024

AANWEZIG:

Katrien Goyvaerts, Tinne Jacobs, Jan Tiri, Esther Hulsegge, Carina Senzacore, An Peeters, Bjorn Baeten

Afwezig: Caro Van de Poel, Sharon Van Hout-Ching, Kristof Van Hout

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Is overlopen.

Jaarplanning

Evaluatie Filmavond (finetunen)

 • Postertombola met tickets werd positief onthaald. Tijdens inschrijving en na betaling de namen in een potje doen om te trekken i.p.v. ticket bijhouden 🡪 verlies. 

 • Het concept van eigen en grotere filmkeuze gaf een positief resultaat.

 • Bij inschrijving vooraf te betalen zoals bij wafelverkoop 🡪 via overschrijving of gepast met cash in enveloppe.

 • Om de inkom vlotter te laten verlopen, eventueel verdelen over meerdere kassa’s? Voorheen werd dit verdeeld volgens graad. Mogelijkheid om dit per 2 films te verdelen?

 • Wat met te weinig/te veel inschrijvingen per film? Min/max aantal leerlingen per klas?

 • Ter plaatse wisselen van film proberen te vermijden.

 • Pretpakket voor helpende leerkrachten blijft behouden.

 • Voorzien we met volgende filmavond ook een film (grote refter) of alleen koffie (kleuterrefter) voor de wachtende ouders. Of kunnen we allebei?

 • Filmen aftoetsen dat deze ongeveer dezelfde afspeeltijd hebben. 

 • Reminder via Questi

 • Duidelijk aangeven dat het voor de leerlingen lager is.

Evaluatie Kledinginzameling (finetunen)

 • Tweedehandsbeurs hebben we deze keer overgelaten aan “Het Geefplein”.

 • Reclame T-Shirts aan achterpoort hingen dit seizoen niet aan scheidingsdraad OC (wegens verwijdering). Volgend seizoen navragen bij de andere buren of dit aan hun scheidingsdraad mag hangen gedurende de inzamelweek in het najaar.

 • Ophaalronde op zondag behouden?

 • Wat is het resultaat met een flyervrije kledinginzameling?

 • Via Facebook reclame maken aan de hand van bijvoorbeeld een digitale flyer 🡪 met invulstrookje. 

 • Winnaar trekken, contacteren en in de “bloemetjes” zetten. 

 • Met de vernieuwing van de leraarsparking gaat de huidige opstelling met een container niet meer mogelijk zijn. 

 • Meer reminders sturen via Questi.

 • Draaiboek updaten

Open vergaderdata

 • Welke datums zetten we open zodat geïnteresseerden een vergadering vrij kunnen bijwonen? 

 • 28 mei instap vergadering.

 • 2024/2025 volgen nog.

Speelplaats

 • De speelaanleiding wordt de tweede week van de paasvakantie gestart op 8 april. 

 • Bestelling van houtchips 🡪 hoeveelheid berekenen 🡪 Wie kan meehelpen deze rond de speelaanleiding te leggen? Oproep plaatsen via Questi.

 • Laatste weekend vrijdag 12 april vanaf 13u (na de lunch), zaterdag 9u (indien nodig), zondag (onder voorbehoud).

Jaarlijkse traktatie

 • In juni vindt steeds onze traktatie van ijsjes plaats.

 • Voorzien we ook één of meerdere (seizoen) fruit traktaties(s) bv. Sinterklaas, Halloween of op een zeer warme zomerdag zoals een watermeloen? Eventueel in samenwerking met Gezinsbond Zoerle-Parwijs.

 • 6 -12 mei week van groenten en fruit. 8 mei fruit trakteren (tijdens maandopening) 🡪 geen fruit voorzien die dag.

 • Ongeveer 300 lln.

Pyjama lezen

 • Laten we ook voorlezen aan de wachtende ouders met een koffie of maken we gebruik van de grote refter? Zo geven we de keuze wie wat wenst te doen.

Budget

Speelplaats

 • Welke impact heeft de “groene oase” op het budget van de ouderraad? Het subsidiebudget van provincie Antwerpen bedroeg € 24.000 en de cofinanciering bedroeg €10.000.

 • De ouderraad gaat deze € 10.000 cofinanciering volledig terugbetalen aan de school. Op welke termijn? Wat is haalbaar? Wat zijn onze jaarlijkse inkomsten en vaste uitgaven?

Sponsors

 • Sponsor poster 3X 

 • Oude speelplaats op zeil (zwart/wit). Kader of iets creatief inwerken voor vermelding sponsors.

 • Stickervel met foto van de huidige speelplaats. Informeren bij Go-Projects voor foto's. Tinne

 • Visie foldertje overbrengen aan mogelijke sponsors. Werkvergadering volgende keer

 • Sponsorlijst oppoetsen. Werkvergadering volgende keer

Facebook/website

 • Voorstelling van alle leden met een kort woordje en aanpassing foto met huidige leden.

 • Fotomoment plannen en huidige leden updaten. 

Ouderraad 2024/2025

 • Vacature nieuwe voorzitter, wie heeft interesse?

 • Nieuwe leden warm maken voor de ouderraad.

Varia

 • Tegen feestdagen cava/wijnpakketten?

 • Tegen Pasen paasei zakjes zoals wafelverkoop?

 • Questi

Agendapunten volgende vergadering

 • Teambuilding

Volgende vergadering

Dinsdag 30 april 20u (hapje tapje Caro?)
Cookie instellingen