Verslag ouderraad 28/02/2023

 

AANWEZIG:

Ouders: Katrien Goyvaerts, Tinne Jacobs, Jan Tiri, Caro Van de Poel, Sofie Robben, Sharon Van Hout-Ching, Esther Hulsegge

Afwezig:/

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Is overlopen.

Jaarplanning

Activiteiten en acties

 • Filmavond evaluatie
 • Volgende editie voeren we een kleine prijsverhoging door aan de drankenstand.
 • Een op voorhand gecommuniceerd einduur zorgt voor een vlotte doorstroom bij het afhalen van de kinderen.
 • Op het inschrijvingsformulier de inkomprijs aangeven.
 • Geen smartphonegebruik toegestaan tijdens de film, dit stoort de kijkervaring van de andere leerlingen. Controle door leerkrachten voor het binnenkomen in de filmklas.
 • In plaats van een film per graad voorzien we volgende keer 5 klassen met een film, zo kunnen de leerlingen zelf kiezen welke filmklas ze willen betreden voor een echte bioscoop ervaring.
 • In elke klas wordt een leerkracht en eventueel ouder voorzien, de leerkrachten krijgen een bioscoop survival kit met lekkernijen en het nodige comfort.
 • Datum voor volgende editie te bespreken bij de jaarplanning voor 2023-2024
 • Een attentie te voorzien voor huidige leerkracht vrijwilligers (Tinne)
 • Filmavond draaiboek updaten zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en dit vlot verloopt! Eventueel met toegewezen eindverantwoordelijke. 
 • Speelplaats
 • We wachten in spanning af! LOADING!
 • Welke sponsoracties gaan we nog voorzien?
 • Draaiboek maken zodat we weten wat we al op voorhand kunnen doen.
 • Cyberpesten
 • Als ouderraad hebben wij dit probleem doorgegeven aan het schoolteam. Pesten op school wordt op school aangepakt en is ook onderdeel van het lessenpakket. Helaas valt cyberpesten meer voor na de schooluren en hebben leerkrachten hier weinig tot geen zicht op. We hebben de mogelijkheid voor een workshop rond cyberpesten besproken en of hier interesse voor is vanuit de ouders maar vrezen dat er weinig tot geen reactie op zal komen. Bij vragen of problemen kan je wel steeds terecht bij je leerkracht. Wens je nog graag wat meer info hebben we volgende websites in bijlage:
 • https://www.veiligonline.be/cyberpesten
 • https://www.cyberpesten.be/
 •  
 • Fondsenwerving
 • Voor volgende vergadering.
 • Kledinginzameling evaluatie
 • Bravo dat hebben jullie weer knap gedaan! We verzamelde maar liefst 1400 kilo aan kleding in goed voor 420 euro. Een mooi bedrag dat weer kan besteed worden het verfraaien van onze school. 
 • Datum voor volgende ophalingen bespreken bij de jaarplanning voor 2023-2024 en rekening houden met de gezinsbond tweedehandsbeurs (22 oktober?). Tweedehandsbeurs in maart nog te bevestigen.
 • Ook hebben we flink wat speelgoed en bruikbare kleding voor het lokale goede doel het Geefplein verzameld. Waarvoor een welgemeende dankjewel!
 • Om volgende ophaling nog efficiënter te laten verlopen en jullie de keuze te laten wat voor de school is en wat voor het lokale goede doel kan je kiezen uit: 
 • Open zak = Geefplein 
 • Gesloten zak = inzameling school
 • Op die manier komen de spulletjes op de juiste plaats.
 • Een vraag die geregeld aan bod kwam was over de herbestemming van onze ingezamelde kleding. Daarom gaan wij onze huidige ophaalfirma even kritisch bekijken of deze bij onze visie past.
 • Kledinginzameling draaiboek updaten zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en dit vlot verloopt! Eventueel met toegewezen eindverantwoordelijke. 
 • Varia

 • Jaarkalender 2023-2024 bespreken.
 • Volgende vergadering:

 • Dinsdag 28 maart 20u
Cookie instellingen