Verslag ouderraad 29/11/2022

AANWEZIG:

Ouders: Katrien Goyvaerts, Esther Hulsegge, Tinne Jacobs, Jan Tiri, Caro Van de Poel, Sofie Robben, Sharon Van Hout-Ching

Afwezig:/

Vorig verslag

Goedgekeurd.

Verslag vergadering directie

Is overlopen.

Jaarplanning

Acties en opbrengsten

 • Kledinginzameling
 • De kleding is opgehaald en wij wachten nog op het exacte gewicht en het verzamelde bedrag. 
 • De nieuwe data voor volgende inzameling zal vanaf 7 februari 2023 tot 15 februari 2023 zijn.
 • Voor een eventuele samenwerking met Het Geefplein volgt nog verdere info.
 • Warmste week
 • Ook bij de ouderraad zitten we niet stil rond het thema kansarmoede. Daarom hebben we dit schooljaar besloten om ook ons steentje bij te dragen en er het warmste schooljaar van te maken. Daarom voorzien wij een samenwerking met Het Geefplein. Als er nog goede bruikbare kleding, schoenen, schoolgerief, boekentassen, … noem maar op zijn schenken wij deze aan Het Geefplein.

Activiteiten

 • Evaluatie Pyjamalezen
 • Koffiebar buiten of binnen? De kleine refter was gezellig maar te krap om iedereen onder te brengen. We onderzoeken de mogelijkheid tot gebruik van de grote refter. 
 • Een heerlijke zoetigheid zoals een stukje cake of wafel bij de koffie geeft net dat tikkeltje meer.
 • Online draaiboek Pyjamalezen aanmaken voor een vlottere aanpak. Sofie
 • Filmavond
 • Zaterdag 11 februari.
 • We laten de leerlingenraad een top 3 maken per graad.
 • Voorzien we een voorjaarsbar met hapje en/of drankje voor de wachtende?
 • Ouderraadleden houden toezicht in klassen en indien mogelijk ook met een leerkracht.
 • Escape school
 • De leerkrachten hebben al een voorproefje gekregen van wat een escape school zal inhouden. De reacties waren zeer positief.
 • Mogelijke data 22 of 29 April? 
 • Verdere info zal nog volgen.

Uitgaven

 • Turn T-Shirts en -zakken sponsort de ouderraad steeds voor het eerste leerjaar.
 • Ook Pennenzakkenrok wordt door de ouderraad in het sponsorpakketje gestopt.

Speelplaats

 • De bomen van de 1001 bomenactie zijn ondertussen afgehaald en tijdelijk op een andere locatie in de grond gegaan. Als alles een beetje meezit kunnen we deze volgend jaar met succes verplanten. 
 • Voor de speelplaats gaan we een externe werkgroep oprichten. Deze zal het speelplaatsproject opvolgen en zich focussen op alle aspecten rond dit project.
 • Het subsidiedossier zal voor 1 december ingediend worden.
 • Momenteel is de eerste kostenraming geschat op € 60.000.

Sociale Media

 • Trooper? Bespreking op volgende vergadering.
 • Mini-website voor speelplaatsproject.
 • Gemeente en zaalcomité bedanken voor de mooie samenwerking rond een veilige schoolomgeving.

VCOV

 • Interessante informatie over scholen en ouderraad 
 • Iedereen heeft een link gekregen om zich te registreren.

Varia volgende vergadering

 • Wat houdt Tekenfund in?
 • Wat houdt Trooper in?
 • Hoe kunnen we anderstalige ouders beter informeren en betrekken?

Volgende vergadering:

 • Dinsdag 3 januari 20u hapje tapje Caro
Cookie instellingen