Welkom bij Vrije Basisschool De Springplank

Welkom bij Vrije Basisschool De Springplank

Welkom bij Vrije Basisschool De Springplank

Iedereen is welkom

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Ouder engagement

Ouders kunnen verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan hun opvoeding.

Dynamische school

Als schoolteam willen we openstaan voor onderwijsvernieuwing en ons bijscholen in de mate van het mogelijke.

Menselijke relaties

Onze school wil méér zijn dan de som van zoveel individuutjes. Een school met een (open) hart waarvoor we allen samen verantwoordelijk zijn.

Vanuit welke visie wordt er gewerkt?

Als kind hebben we allen wel eens een stukje hout of papier in een beekje laten drijven.   We wisten wel dat het ene voor­werp zwaarder was dan het andere maar toch dreven ze niet helemaal voorspelbaar op dat water.  Er was ook de stroming, een onvoor­ziene hindernis.

Zo is het ook met kinderen. Elk kind is uniek met zijn eigen talenten, zijn vragen en zijn moeilijk­heden en mag daardoor aanspraak maken op de nodige zorg. Doordat we ernaar streven élk kind centraal te stellen, worden wij uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op individuele noden o.a. via binnenklasdifferentiatie, het werken in niveaugroepen, …  

Voor kinderen die op een welbepaald vlak extra aandacht vragen zijn er zorgleerkrachten zowel in de kleuterschool als de lagere school indien het lestijdenpakket dit toelaat.
 

Ons laatste nieuws

Wij houden u altijd op de hoogte over het reilen en zeilen op onze school. Mocht u meer informatie of persoonlijk contact op willen zoeken, kunt u gebruik maken van onze app.

Nieuwe leerling?

Wij staan altijd open voor nieuwe inschrijvingen. Indien u uw zoon of dochter wil inschrijven kan u de school contacteren,
telefonisch op 014548290 of via email tav directie@springplank.be

Cookie instellingen